Wstawianie równań do prac magisterskich

Wyżej wymienionych wstawienie może zwykłe

Równania są niezbędną częścią prac magisterskich głównie na kierunkach ścisłych np. matematycznym. Ich wstawienie może być proste, jeśli poznacie tajniki ich tworzenia za pomocą dostępnych narzędzi programu Word. Udoskonalenie edytora tekstu przyczyniło się do tego, że nie musicie tworzyć ich już odręcznie, poszukując potrzebnych symboli. Wszystko bowiem znajdziecie w zakładce Symbole, gdzie znajdziecie gotowe równania, jak również gdzie będziecie mogli skorzystać z dodatkowej opcji - wstawiania nowego równania.

Wiecie, odnaleźć owe przyrząd

W narzędziu Symbole znajdziecie natomiast znaki specjalne oraz symbole, które będziecie mogli wykorzystać w pracy dyplomowej. Jeżeli nie wiecie, jak odnaleźć owe narzędzie symbole i równania, to warto jest wejść w zakładkę Wstaw dokumentu Word, a później w narzędzie znajdujące się na końcu - Symbole. Trzeba również pamiętać o uprzednim zaznaczeniu miejsca w pracy magisterskiej, w którym równanie ma się znaleźć.

Mamy opcję mieć pożytek justyfikacji (do

Równania zazwyczaj są umieszczane po środku strony. Równania stworzone na potrzeby pracy można zapisywać, jako nowe równania, profesjonalne, czy liniowe. Można również skorzystać z justyfikacji (do lewej, do prawej, do środka, oraz do środka, jako grupa, albo ze stylu wbudowanego i wyświetlanego. Praca magisterska, w której zamieszczone jest równanie może być wykonana według wymagań Uczelni. Wszystkie dodatkowe funkcje, wymienione powyżej uzyskamy najeżdżając na gotowy wzór wstawiony do dokumentu pracy magisterskiej.