Rodzaje wyróżnień, które zawiera praca magisterska

Przy redagowaniu prac zaliczeniowych konieczne jest wyróżnianie niektórych partii tekstu. Aby praca magisterska dobrze się prezentowała i była czytelna, a jednocześnie zgodna z wymogami uczelni, konieczne jest przestrzeganie kilku zasad. Do najczęściej stosowanych wyróżnień należy kursywa i boldowanie.

Kursywa to inaczej pochylanie tekstu. Stosuje się ją zwykle w celu wyróżniania cytatów, czy obcojęzycznych wyrazów. Powszechne jest także wykorzystywanie kursywy przy podpisywaniu tabel i rysunków. Ogólnie rzecz ujmując, kursywa jest potrzebna wtedy, gdy chcemy wyróżnić jakiś fragment tekstu na tle pozostałej jego części ze względu na jego odmienny charakter.

Inny sposób wyróżniania tekstu to boldowanie, czyli inaczej pogrubienie lub wytłuszczenie. W ten sposób podkreśla się fragmenty tekstu, które są ważniejsze od innych. Można używać go na przykład do wyróżniania tytułów rozdziałów lub podrozdziałów. W ten sposób już na pierwszy rzut oka będzie można stwierdzić, które partie tekstu na danej stronie są najważniejsze.

Umiejętne stosowanie wyróżnień znacznie podnosi czytelność pracy. Dzięki niemu praca magisterska jest schludna i estetyczna, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na końcową ocenę, jaką otrzyma. Wyróżnienia najwygodniej jest wstawiać do tekstu już w czasie pisania pracy, żeby oszczędzić sobie wysiłku w przyszłości.

Konkretne wymagania, co do rodzaju i sposobu stosowania wyróżnień każdorazowo określa uczelnia w wymogach dotyczących redagowania, którym powinna odpowiadać praca magisterska. Można jednak zauważyć tendencję, zgodnie z którą kursywa jest stosowana znacznie częściej i powszechniej od innych form wyróżnień, w tym również boldowania.

Bardzo ważne jest, by nie nadużywać wyróżnień. W przeciwnym razie stracą one swój charakter, a ich dalsze stosowanie stanie się zwyczajnie bezcelowe.