Czym jest i jak wygląda obrona pracy magisterskiej?

Wszystko się kiedyś kończy. Dotyczy to także studiów. By formalnie ukończyć edukację na wyższym poziomie, czyli uzyskać dyplom oraz tytuł zawodowy licencjata, inżyniera czy magistra, trzeba spełnić kilka warunków. Najważniejsze z nich to: zaliczenie wszystkich kolokwiów i egzaminów przewidzianych w programie oraz napisanie pracy magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej i zdanie egzaminu końcowego, tj. obrony.

Praca magisterska musi zostać przedstawiona do oceny promotorowi i recenzentowi. Ten pierwszy nie powinien mieć większych uwag, bo przecież nadzorował na bieżąco powstawanie dzieła, więc stawianie zarzutów, wytykanie poważnych błędów już po zakończeniu pisania byłoby też ciosem w niego samego. Z reguły jeśli dzieło akceptuje opiekun, to poważniejszych zastrzeżeń nie ma również recenzent.

Po napisaniu dzieło rejestrowane jest w dziekanacie. Inaczej student nie zostanie dopuszczony do obrony. Przeważnie od momentu złożenia pracy magisterskiej do dnia obrony mija około 10-14 dni, choć w szczególnych okolicznościach data obrony może być wyznaczona szybciej.

Praca dyplomowa musi też zostać formalnie obroniona. Pod tym pojęciem kryje się egzamin dyplomowy - już naprawdę ostatni na danych studiach. Przyjmuje on formę spotkania z komisją złożoną z kilku osób (przynajmniej dwóch), w trakcie którego żak odpowiada na minimum trzy pytania z programu studiów oraz samej pracy magisterskiej.