Praca magisterska musi mieć oświadczenie o samodzielnej pracy.

Każda praca magisterska ma być pracą autorską, która nie powstała przez plagiat bądź też skopiowanie innej treści. Niestety wciąż wielu studentów zapomina o tym fakcie i zazwyczaj ma to dość niekorzystne skutki.

Praca magisterska, w której zostaje wykryty plagiat uruchamia nie tylko procedurę organów zarządzających uczelnią ale również tą o charakterze prawnym, która może wymierzyć znacznie większą konsekwencję niż tylko niezaliczenie takiej pracy. Polskie przepisy prawne przewidują dość wysokie sankcje na kradzież własności intelektualnej i podobne oszustwa.

Nie bez powodu w końcu każda praca magisterska ma posiadać oświadczenie o autorskości pracy. Ma ją podpisać nie tylko student, który ją pisał, ale również promotor, który był odpowiedzialny za kontrolę tej pracy pisemnej, ponieważ miał on do niej wgląd w czasie powstawania jej kolejnych etapów.

Umieszczenie takiej adnotacji o odpowiedniej treści jest obowiązkiem każdego z autorów. Jest to oświadczenie samodzielności oraz nie naruszana praw autorskich, interesów prawnych i materialnych względem innych osób. Przymus ten pojawił się nie bez powodu. Na wszystkie sposoby chce uniknąć się oszustw na polskich uczelniach wyższych, dzięki czemu plagiaty zdarzają się coraz rzadziej.