Co należy do podstawowych obowiązków notariusza Gdańsk?

Notariusz Gdańsk, jako osoba zaufania publicznego, która nada dokumentom odpowiednią rangę, wagę państwową zobowiązana jest w własnej pracy kierować się kilkoma zasadami, jakie dane są nawet w kodeksie etyki notariusza. Co należy do obowiązków notariusza Gdańsk?

Notariusz Gdańsk biorąc pod uwagę powagę wykonywanego przez siebie zawodu zobowiązany jest dbać o dobro oraz bezpieczeństwo klienta nie naruszając przy tym norm prawa. Jednym słowem powinnością notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem uprawnień oraz słusznych interesów stron. Oczywiście to nie wszystko.

Wypadku zagubienia papierków

Koniecznością notariusza Gdańsk jest też odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji notarialnej. W przypadku zagubienia papierów, etc. notariusz może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Także, przymusem również notariusza Gdańsk jak a także jego współpracowników jest też zachowanie tajemnicy zawodowej.

Więc, prawie niemalże notariusz swej własnej

Najogólniej ujmując musem notariusza Gdańsk jest przestrzeganie kilku zasad. A mianowicie, prawie każdy notariusz w swojej pracy powinien zostać bezstronny, lojalny, rzetelny, odpowiedzialny i niezależny. Tylko wówczas wtedy wykonywana przez niego profesja nie będzie naruszała zasad prawa.