Prace licencjackie - co grozi za plagiat?

Wszystkie prace licencjackie sprawdzane są za pomocą programów antyplagiatowych. Jakie czekają konsekwencje studenta, który pokusił się na przywłaszczenie sobie autorstwa nie swojego tekstu.

Przede wszystkim informację o popełnieniu haniebnego czynu otrzymuje od dziekana rektor, który na czas dochodzenia zawiesza studenta w prawach studenta oraz wydanie mu dyplomu zawodowego. W tym czasie komisja dyscyplinarna sprawdza czy zostało popełnione przestępstwo.

Rektor może także oddać sprawę takiej pracy licencjackiej samorządowi studenckiemu, który może zwrócić się do sądu koleżeńskiego. Sąd taki może wydać wyrok, którym będzie kara dyscyplinarna na zawsze wpisana w akta studenta. Mogą to być (od najłagodniejszej): upomnienie, nagana, zawieszenie praw studenta lub wydalenie z uczelni.

Jak widać kara może być łagodna lub bardzo ostra. Jej wymiar określony jest dopiero po dochodzeniu. Rzadko zdarza się, żeby sprawy pracy dyplomowych oddawane były sądom koleżeńskim. Jest to raczej przywilej prac zaliczeniowych.

Jeżeli ktoś popełni plagiat w pracy licencjackiej będzie to poddane surowemu dochodzeniu bez taryfy ulgowej. Należy pamiętać, że kradzież własności intelektualnej jest przestępstwem!