Pisanie pracy licencjackiej w Wordzie można sobie ułatwić

Dobra znajomość kodu dostępnych opcji

Dla wielu studentów prace licencjackie pisane w Wordzie to nie lada wyzwanie. Dobra znajomość programu i dostępnych w nim opcji bardzo ułatwia pisanie.

Wypadku niezwykle znacząca alternatywą

Przy tworzeniu pracy licencjackiej często trzeba korzystać jednocześnie z dwóch lub więcej plików w Wordzie. Otwieranie każdego osobno i przeskakiwanie z jednego do drugiego często wiąże się z pomyłkami, stratą czasu i zagubieniem. W takim przypadku bardzo przydatna opcją jest ustawianie sąsiadujących okien. To umożliwia korzystanie z kilku plików w jednym oknie.

Rozwinięciu włączamy opcję

Opcja ta znajduje się na pasku narzędzi w zakładce Okno. Po jej rozwinięciu włączamy opcję Podziel, którą wyłączyć można w ten sam sposób. Po włączeniu nie pokazuje nam się od razu nowe okno, ale zmienia się kursor na dwie równoległe linie ze strzałkami. Kursorem tym naciskamy w miejsce, do którego ma sięgać nowe okno. Rozmiary okien można zmieniać w czasie pracy.

Możliwość, wybierzemy

W tym momencie trzeba uważnie korzystać z paska narzędzi, który teraz jest wspólny dla obu okien. Opcja, którą wybierzemy będzie dotyczyła okna, w którym aktualnie pracujemy. Jeżeli chodzi o zapisanie dokumentu, to należy kliknąć kursorem na plik, który chcemy zapisać i zapisać go najlepiej poprzez opcję Zapisz jako..., żebyśmy mieli pewność, że nie pomyliliśmy okien.

Spróbować używać takiej modeli

Ta opcja jest bardzo pomocna zwłaszcza, gdy analizujemy inny tekst w Wordzie lub parafrazujemy fragment tekstu. Warto spróbować użyć tej opcji i przekonać się, że ułatwi ona pisanie pracy licencjackiej przy korzystaniu z dwóch plików na raz.