Filozofia Kanta, filozof i prace magisterskie z różnych dziedzin filozofii

Rekrutacja na studia filozoficzne to jedno. Utrzymać się na tych studiach to druga rzecz. A znalezienie pracy po tym kierunku to już zupełnie inna bajka podlegająca rozbudowanej dyskusji. A potem czeka nas praca dyplomowa, najpierw po trzech latach, a kolejna za dwa lata, czyli już praca magisterska.

Filozofia jest kierunkiem bardzo specyficznym i wymaga od studenta naprawdę giętkiego umysłu, który pojmie wszystkie zagadnienia, bo jest ich tyle, ilu było filozofów na przestrzeni wieków. Doktryny filozoficzne najpierw powstają każda osobno, by potem połączyć się i stworzyć kolejny nurt. Osiemnastowieczny niemiecki profesor matematyki i filozof, Immanuel Kant, musiał uporać się z oświeceniowymi opozycjami między racjonalizmem i empiryzmem.

Kant połączył obie doktryny, tworząc idealizm transcendentalny, zwany inaczej krytycyzmem. Najbardziej znany jest ze swego życiowego dzieła - Imperatywu, dzielącego się na dwie części: imperatyw obowiązku i imperatyw kategoryczny. Ponadto stworzył on słynną teorię sądów. Ze względu na jego dość rozbudowane poglądy, o których można rozprawiać w nieskończoność, jest świetnym tematem, gdy piszemy prace dyplomowe.