Praca magisterska musi zawierać tylko prawdziwe informacje

Pracę magisterską tworzy się w oparciu o materiały, którymi mogą być wycinki prasowe, artykuły w prasie specjalistycznej, książki, monografie, rozmowy. W zależności od tematu oraz dziedziny, jakiej dotyczy dzieło, autor przeprowadza badania, eksperymenty. W publikacjach na kierunkach humanistycznych pojawiają się odwołania do danych zebranych przez różne instytucje.

Zarówno państwowe, jak i prywatne podmioty zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem różnych danych, które student może wykorzystać, tworząc pracę magisterską. Informacje na różne tematy i z różnych obszarów można znaleźć w internecie, ale zawsze należy podchodzić do nich z rezerwą. Nie wszystko, co znajduje się w sieci www, jest wiarygodne, a tym bardziej prawdziwe.

Praca magisterska musi zawierać tylko pewne informacje i odwoływać się do sprawdzonych źródeł, np. renomowanych ośrodków badań opinii publicznej, znanych firm doradczych, instytucji państwowych (np. NBP, ZUS, ministerstw) czy organizacji pozarządowych. Takie wymogi stawia się przed naukowcem - nauka zawiera bowiem tylko prawdziwe dane, musi być wolna od przekłamań i niepotwierdzonych doniesień, przypuszczeń.

Nad wypełnianiem obowiązku prawdziwości musi czuwać promotor. Niekiedy posługiwanie się niesprawdzonymi informacjami wynika z niewiedzy, nieświadomości studentów. Rolą opiekuna naukowego jest uwrażliwić młodego twórcę na tę kwestię.