Znajomość programu word a praca magisterska.

Gdy piszemy pracę dyplomową (na przykład pracę magisterską), praktycznie niezbędna jest znajomość programu word lub innego edytora tekstów. Bez znajomości poszczególnych funkcji edytora trudno bowiem uzyskać pożądany efekt, sprostać wymaganiom i sprawić, by układ graficzny naszej pracy badawczej wyglądał idealnie. Dlatego warto przed rozpoczęciem pisania przeczytać jakiś poradnik.

Pisząc pracę dyplomową, powinniśmy posiadać przede wszystkim umiejętność edytowania czcionki. Zaliczyć możemy tutaj zarówno zmianę rodzaju czcionki, rozmiaru czcionki i korzystanie z dodatkowych funkcji (pogrubienie, kursywa, podkreślenie). Styl czcionki cały czas powinien być taki sam, natomiast rozmiar i wygląd czcionki może być różny (na przykład tytuły rozdziałów mogą być pogrubione).

Poza tym każda praca magisterska powinna posiadać przypisy. Mogą być to przypisy w nawiasach lub przypisy dolne, które można dodać za pomocą odpowiedniej funkcji. Funkcja ta umożliwia automatyczne numerowanie przypisów, co jest bardzo dużym ułatwieniem. Pisanie tak zwanej "magisterki" z przypisami dolnymi nie powinno być więc utrudnieniem.

Bardzo ważną częścią układu graficznego każdej pracy magisterskiej są także akapity i interlinia (czyli odstępy między wierszami). Powinny być one w każdym miejscu takie same, gdyż to w znacznym stopniu wpływa na estetykę pracy zaliczeniowej. Aby edytować akapity lub odstępy między linijkami, należy skorzystać z funkcji "Akapit".

Aby praca dyplomowa dobrze się prezentowała i była zgodna z wymaganiami, powinniśmy skorzystać także z funkcji "Marginesy" (zazwyczaj margines wewnętrzny powinien być większy). Inne przydatne funkcje, z którymi powinniśmy się zaznajomić, to wyjustowanie, wstawianie tabeli, wykresów, kształtów i obrazów, numerowanie stron, wypunktowanie.